Algemene voorwaarden

Algemeen

Fam. de Best, hierna te noemen “de beheerder”, is de eigenaar en beheerder van Domaine des Lilas. De beheerder kan zich laten vervangen door een derde en/of zijn familie/kinderen. Onder Domaine des Lilas, vallen de chambres d’hôtes, safaritenten en camping.

Deze voorwaarden zijn van toepassing voor alle verblijvende, hierna te noemen “de gebruikers”, van Domaine des Lilas , 37 route d’Issoire, 63340 Saint-Germain-Lembron.

De gebruikers zijn verplicht zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden en er zich aan te houden c.q. naar te handelen. Tevens zijn zij verplicht er voor zorg te dragen dat al hun gasten op de hoogte zijn van deze algemene voorwaarden en zich conform gedragen.

Met het aangaan van de gebruikersovereenkomst worden deze algemene voorwaarden van toepassing. De gebruikersovereenkomst (ook wel de reservering) kan mondeling, telefonisch of schriftelijk worden aangegaan. Op onze reserveringsbevestigingen wordt steeds verwezen naar deze algemene voorwaarden.

Op verzoek wordt een exemplaar van deze algemene voorwaarden verstrekt aan de gebruikers.

De staanplaatsen, chambres d’hôtes en safaritenten dienen door de gebruikers correct te worden gebruikt en schoon gehouden te worden.

Vanwege het feit dat wij geen voorzieningen hebben voor invaliden en lichamelijk gehandicapten mogen en kunnen wij deze helaas niet ontvangen op Domaine des Lilas.

De gebruikers mogen geen overlast bezorgen aan andere gebruikers. Daaronder begrepen geluidsoverlast.

Honden zijn toegestaan op de camping Domaine des Lilas, echter wel aangelijnd en ze mogen geen overlast bezorgen aan andere gebruikers. In de chambres d’hôtes zijn helaas geen huisdieren toegestaan.

Huisvuil, glas, papier en dergelijke dienen op de daarvoor bestemde plaatsen te worden gedeponeerd.

Voor schade aan, beschadiging van, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers is de beheerder niet aansprakelijk. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.

Alle risico’s met betrekking tot een verblijf op Domaine des Lilas zijn voor rekening van de gebruikers.

Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van beheerder dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de beheerder.

De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.

De beheerder kan de gebruikers, bij overtreding van deze algemene voorwaarden en bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot Domaine des Lilas ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van het staangeld.

Reservering en bevestiging

Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren zullen in behandeling genomen worden. (Ondertekenen hoeft overigens niet voor elektronische inzending).
Na ontvangst van uw digitale reservering, een reservering per telefoon of een mondelinge overeenkomst voor de verhuur van een chambre d’hôtes, safaritent sturen wij u een bevestiging waarin wij u vragen een aanbetaling van 35% op de gebruikersovereenkomst te doen. Voor een reservering van een campingplaats vragen wij een aanbetaling van 50% op de gebruikersovereenkomst. Bij een reservering van een campingplaats voor 3 nachten vragen wij u het gehele bedrag over te maken.
De aanbetaling dient worden overgemaakt op het onderstaande franse bankrekeningnummer ten name van S.A.S. DOMAINE DES LILAS :

 • IBAN : FR76 1680 6008 2066 0465 6985 894
 • BIC : AGRIFRPP868

Het resterende bedrag, voor een verblijf in een chambres d’hôtes of een safaritent, moet 8 weken voor de aankomstdatum worden betaald. Bij een reservering voor een staanplaats op de camping vragen wij u het resterende bedrag ter plaatse te betalen.
De aanbetaling dient binnen 7 dagen worden overgemaakt. Daarna vervalt uw reservering automatisch en hebben wij het recht om de accommodatie direct weer beschikbaar te stellen voor verhuur.
Bij een verblijf in een safaritent vragen wij een borg van 200 euro.
Na het bevestigen van de algemene voorwaarden en de aanbetaling is de reservering definitief.

Reserveringskosten

Voor het reserveren van een staanplaats, chambre d’hôtes of safaritent zijn geen extra kosten verschuldigd.

Aankomst en vertrek

U dient zich bij aankomst eerst bij de beheerder te melden, de beheerder zal uw kamer, tent of campingplaats aanwijzen.
Onze camping is autovrij. Op de dag van aankomst en vertrek mag u met uw auto naar de staanplaats rijden. Op de overige dagen vragen wij u uw auto op de parkeerplaats te parkeren.
De plaats moet op de dag van vertrek in schone staat worden achtergelaten.
Aankomst op Domaine des Lilas na 15.00 uur en vertrek voor 10.00 uur. In overleg kan hier vanaf geweken worden.

Staat van de accommodatie (safaritenten)

De tent worden gehuurd inclusief meubels, kussens en dekbedden, keukengerei, glaswerk en zilverwerk.
Voor zowel de safaritenten vragen wij een vergoeding voor de eindschoonmaak. Deze vergoeding zit inbegrepen bij de huur.

Daarnaast heeft de eigenaar het recht om de volgende kosten in rekening te brengen:

 • de totale vervangingswaarde van meubels en materialen die zijn stukgemaakt, gebarsten of beschadigd
 • of eenvoudigweg zijn aangetast, alsmede van die voorwerpen die sneller zijn versleten dan normaal is tijdens een huurperiode.
 • de reiniging van dekens die vuil zijn of vol vlekken zitten.
 • een vergoeding voor elke willekeurige beschadiging van beddengoed, behang, wandbekleding, parket, plafonds, tapijt en vloerkleden, ramen enzovoorts.
 • extra schoonmaak kosten naar aanleiding van roken in één van de accommodaties, wat ten strengste verboden is. In dit geval kunnen wij de borg van €200,00 niet restitueren.

Annulering

Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane verblijfsovereenkomst te respecteren, zullen de volgende regels in werking treden:

 1. Bij annulering tot de 42e dag (exclusief) : 25% van de reissom verschuldigd.
 2. Bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) vóór de aankomstdag: 35% van de reissom verschuldigd.
 3. Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag (inclusief) vóór de aankomstdag: 50% van de reissom verschuldigd.
 4. Bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de aankomstdag: 70% van de reissom verschuldigd.
 5. Bij annulering vanaf de 14e dag tot de vertrekdag: 100% van de reissom verschuldigd.

Helaas kunnen wij in geen enkel geval van deze regels afwijken (ook niet in geval van ziekte en overlijden). Bij eventuele annulering kunt u in sommige gevallen de kosten verhalen op uw annuleringsverzekering. Wij adviseren u dan ook deze af te sluiten.